Asociația Română de Drept Penal al Afacerilor
Asociația Română de Drept Penal al Afacerilor

Scopul asociației

Asociația Română de Drept Penal al Afacerilor (denumită în continuare ARDPA) este un forum al persoanelor pasionate de Dreptul penal al afacerilor.

ARDPA are ca misiune – scop – promovarea și dezvoltarea disciplinei Dreptul penal al afacerilor, ca arie juridică „hibridă”, aflată la confluența dreptului penal și ramurilor juridice convențional privite ca alcătuind Dreptul afacerilor/business law.

Obiectivele noastre

Asociația are următoarele obiective:

Promovarea

Dreptului penal al afacerilor și a profesioniștilor din domeniu – indiferent de profesia exercitată în fața organismelor profesionale, naționale și internaționale, a autorităților publice, persoanelor juridice de drept privat și a oricăror alte persoane

Dezbaterea

și cercetarea științifică în materia Dreptului penal al afacerilor

Intervenția

tip „amicus curiae” în proceduri judiciare, jurisdicționale și administrative relevante pentru Dreptul penal al afacerilor

Dezbaterea

și cercetarea științifică în materia Dreptului penal al afacerilor

Intervenția

tip „amicus curiae” în proceduri judiciare, jurisdicționale și administrative relevante pentru Dreptul penal al afacerilor

Organizarea

de evenimente, dezbateri și conferințe științifice de specialitate

Promovarea

dialogului interprofesional în cadrul profesiilor juridice

Organizarea

de evenimente, dezbateri și conferințe științifice de specialitate

Promovarea

dialogului interprofesional în cadrul profesiilor juridice

Studiul

legislației relevante și realizarea de propuneri de îmbunătățire a acesteia

Studiul

conjugat al cazuisticii de specialitate, îndeosebi prin raportare la cazuistica din portofoliul membrilor asociației

Studiul

legislației relevante și realizarea de propuneri de îmbunătățire a acesteia

Studiul

conjugat al cazuisticii de specialitate, îndeosebi prin raportare la cazuistica din portofoliul membrilor asociației

Realizarea

de studii de drept european și drept comparat, relevante în domeniu

Acordarea

de sprijin financiar, îndeosebi sub formă de burse de studii pentru persoanele care activează în domeniu

Realizarea

de studii de drept european și drept comparat, relevante în domeniu

Acordarea

de sprijin financiar, îndeosebi sub formă de burse de studii pentru persoanele care activează în domeniu

Organizarea

de stagii de practică de specialitate, precum și organizarea de conferințe de îndrumare profesională și de carieră

Promovarea

digitalizării, Inteligenței Artificiale și a noilor tehnologii IT în domeniu

Organizarea

de stagii de practică de specialitate, precum și organizarea de conferințe de îndrumare profesională și de carieră

Promovarea

digitalizării, Inteligenței Artificiale și a noilor tehnologii IT în domeniu

Cooperarea

cu organizații naționale și internaționale

Acordarea

de premii, distincții și alte tipuri de recunoaștere pentru persoanele din domeniu și pentru debutanții merituoși

Cooperarea

cu organizații naționale și internaționale

Acordarea

de premii, distincții și alte tipuri de recunoaștere pentru persoanele din domeniu și pentru debutanții merituoși

Parteneri

Parteneri

Statut

[doc id=1229]

Luați legătura cu noi!