Asociația Română de Drept Penal al Afacerilor
Asociația Română de Drept Penal al Afacerilor

Politica de confidențialitate

Colectarea datelor cu caracter personal

În calitatea sa de operator, Asociația Română de Drept Penal al Afacerilor, în ceea ce vă priveşte, în funcţie de raportul dintre dumneavoastră şi Asociație, poate colecta următoarele categorii de date cu caracter personal: date de identificare (nume, telefon, e-mail). Toate aceste date cu caracter personal sunt colectate în concordanţă cu scopurile şi temeiurile legale prezentate mai jos.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Scopurile pentru care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal sunt: informarea/contactarea dvs. cu privire la activitatea desfășurată de asociație, precum și cu privire la orice alt demers în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și Statutului.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Temeiul pentru care colectăm şi prelucrăm datele dumneavoastră personale este în primul rând consimţământul liber exprimat, acordat în urma interacțiunii dintre dumneavoastră și Asociația Română de Drept Penal al Afacerilor pentru sau în legătură cu scopul Asociației așa cum este acesta prevăzut în Statut.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate doar în scopul anterior menţionat. Dacă acestea vor fi prelucrate şi în alt scop decât cel pentru care au fost colectate, vă vom furniza informaţii cu privire la noile scopuri şi orice alte informaţii suplimentare relevante.

Păstrarea datelor

Datele cu caracter personal vor fi păstrate de noi doar atât timp cât este necesar scopurilor prelucrării, precum și, bineînțeles, potrivit cerințelor legale sau contractuale. În lipsa unor astfel de cerințe, perioada de păstrare a evidențelor și a documentelor justificative pentru servicii nu ar trebui să depășească 10 ani.

Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal

Măsurile noastre de securitate, atât cele tehnice cât și cele organizatorice, protejează atât informațiile noastre cât și informațiile despre contacte, datele cu caracter personal și alte date importante. Preocuparea pentru detectarea, investigarea și rezolvarea amenințărilor la adresa securității este permanentă. Alocăm resurse logistice și financiare semnificative în acest sens.

Drepturile persoanelor vizate

Vă aducem la cunoştinţă că aveţi următoarele drepturi:

– dreptul de a avea acces la datele dvs.; 

– dreptul de a solicita rectificarea datelor; 

– dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor; 

– dreptul de a solicita ştergerea datelor, prin formularea unei cereri, având drept consecință pierderea calității de membru asociat și radierea datelor personale din evidența asociației; 

– dreptul de a solicita transferul datelor (către un alt operator dacă prelucrarea are la bază consimţământul dvs. şi prelucrarea este una automată); dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs.; 

– dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor. 

În situaţia în care consideraţi că v-au fost încălcate drepturile, aveţi posibilitatea să vă adresaţi cu o plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Modalitatea de contact cu privire la datele cu caracter personal

Având în vedere că nu monitorizăm nici pe scară largă și nici sistematic datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și faptul că operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal nu reprezintă nici pe departe activitatea noastră principală, desemnarea unui DPO nu este necesară. Totuși, pentru orice solicitare, reclamație, sugestie sau observație în legătură cu protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să folosiți adresa de e-mail office@ardpa.ro, sau orice altă modalitate de contact care vă este comodă.